Monthly Archives: August 2012

Haaskataanko Suomessa osaamispääomaa?

Suomessa toimivissa organisaatioissa on todennäköisesti maailman osaavin työvoima. Tämä perustuu erinomaiseen koulutusjärjestelmään sekä työntekijöiden korkeaan ammattitaitoon ja kokemukseen. Myös organisaatioiden johtaminen on pääsääntöisesti osaavaa ja valveutunutta. Johto panostaa strategisiin innovaatioihin ja asiantuntijat hoitavat hyvin tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Tähän innovaatiotoimintaan osallistuvat kuitenkin vain johto ja asiantuntijat, jotka ovat noin viidennes koko henkilöstöstä. Koko organisaation piilevät voimavarat pitäisi saada tuottamaan pienten kumulatiivisten parannusten eli työelämäinnovaatioiden avulla. Työelämäinnovaatiot koskevat koko henkilöstöä, joten niiden avulla koko organisaatio saadaan toimimaan tehokkaammin. Jokainen työntekijä on oman työnsä maailman paras asiantuntija. Suomen pitäisi hyödyntää organisaatioissa piilevä osaamispääoma huomattavasti nykyistä paremmin.
Lue juttu: http://www.mcompetence.fi/fi/uutiset/arkisto/suomen-kilpailukyky-piilee-ihmisissa.html