Monthly Archives: April 2014

Henkilöstövoimavarat tuottaviksi -kirja

Uusi kirja tulee 6.5 painosta 🙂 Kirjassa esittelen seikkaperäisesti kuinka uusinta teoriaa henkilöstövoimavarojen tuotantofunktiosta hyödynnetään käytännössä. Osoitan, että on olemassa paljon parempia ja myös nopeampia tapoja lisätä tuottavuutta kuin henkilöstökuluissa säästämällä. Hyötyjen tunnistaminen edellyttää entistä parempaa oman organisaation tuntemusta ja kokonaisuuksien hallintaa.

Kirjassa kerrotaan, miten henkilöstötuottavuutta voidaan anlaysoida ja parantaa sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Uusi laskentamalli mahdollistaa henkilöstövoimavarojen analysoinnin organisaatiokohtaisilla muuttujilla.Luotettavan mallin (evidence-based) avulla ohjataan päätöksentekijöitä kehittämään ja hyödyntämään paremmin henkilöstövoimavaroja. Aito SHRM (strategic Human Resource Management) tarkoittaa, että HR-asiantuntijat osallistuvat strategisiin valintoihin tuomalla tietoa henkilöstövoimavarojen todellisista vaikutuksista kilpailutekijänä. Ei vain sitä miten toteutetaan säästöjä, vaan miten rakennetaan ylivoimaista kilpailuetua.

https://www.finva.fi/display/julkaisut/71

New Book: Yin Yang and Organizational Performance

I have been fascinated by the theories of Yin-Yang and Five Elements for many years. These theories provide amazingly sophisticated model that can be used in many areas, not least healing human beings at Chinese acupuncture. With this book, my friend Dr. Kris Law and I wanted to illustrate how these theories can be used at analyzing and improving organizations as well. Organization is a very complex entity with individual human beings. It is inspiring that ancient theory of Yin-Yang and Five Elements seems to provide a foundation for grand theory of understanding and developing complex organization systems. The book will illustrate that it works in practice as well. The book offers new perspective for organization management and encourages using interdisciplinary science.

http://www.springer.com/business+%26+management/organization/book/978-1-4471-6388-6