Monthly Archives: July 2015

Ilmainen hemmotteluloma Pärnussa

Kävin vaimon kanssa hemmottelulomalla Pärnussa. Kolmen päivän lomamatka ei maksanut käytännössä mitään, sillä sain kulut katettua huoltamalla auton samalla. Autoon oli tullut muutamia vikoja, jotka oli pakko korjata ja Virossa se hoitui puoleen hintaan. Sain siis auton kuntoon ja hemmottelut päälle. Jos olisin hankkinut palvelut Suomesta, olisin joutunut valitsemaan jommankumman, sillä Suomen verotus- ja hintatasolla molempiin ei olisi ollut varaa. Pahoin pelkään, että auto olisi tässä tapauksessa mennyt vaimon edelle. Lomamatka oli onnistunut ja virkistävä, mutta pisti miettimään, että mihin me tätä Suomea oikein ollaan viemässä.

Virossa kokonaisveroaste on paljon Suomea alhaisempi. Verotuksella ruokitaan kulutusta ja kulutus synnyttää työpaikkoja ja tuo verotuloja Valtiolle. Suomessa veroja on korotettu jatkuvasti ja onkin jo nähty usealla alueella, että verojen nosto ei tuo lisää vaan vähentää kertyneitä verotuloja. Verojen liika korottaminen vähentää kulutusta ja ruokkii työttömyyden kasvua.  Työttömyyden kasvun kulut lankeavat valtion ja kuntien maksettavaksi ja aiheuttavat epäoikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Koulutettu ihminen on oikeutettu työhön – sen tulisi olla kansalaisoikeus, jonka pitäisi mennä ylettömän verotuksen ja sääntelyn edelle.

Suomen elintaso on viimevuosina käytännössä laskenut ja se on meidän omaa syytä. Elintason lasku näkyy esimerkiksi teiden huonontuvassa kunnossa, investointien vähyydessä ja työttömyyden kasvuna. Kehitysmaissa elintason nousu lisää eriarvoisuutta, mutta pitkälle kehittyneissä maissa, kuten Suomessa ilmiö on päivävastainen – eriarvoisuus lisääntyy kun kansantalouden tuotto laskee (Kuznets–käyrä). Eriarvoisuus näkyy köyhien ja rikkaiden varallisuuden ja tulojen erona. Rikkailla on mahdollisuus sijoittaa varallisuutta tuottaviin kohteisiin globaalisti. Keskiluokan omaisuus on kiinni asunnoissa kotimaassa ja korkean ansioverotuksen takia työllä rikastuminen on haastavaa.

En ole kansatalouden asiantuntija, mutta ymmärtäisin, että modernissa taloudessa kasvu perustuu kulutuksen hallittuun lisääntymiseen. Liika verotus ja sääntely tappavat kulutuksen. Kulutuksen vähentyminen lisää työttömyyttä ja aiheuttaa siksi sekä kustannuksia että kansantalouden tappiota, koska koulutettu kansalainen ei pääse tuottamaan. Lisäksi tulee työttömyyden aiheuttama pahoinvointi ja syrjäytyminen, jota ei voi rahassa mitata. Meidän on aika tehdä selkeä suunnanmuutos, sillä meillä on kaikki eväät parempaan tulevaisuuteen.