Pandemian vaikutukset: Yritysten talous sukeltaa kasvuun

Pandemia on täysin uusi ilmiö ja erilainen kuin taantuma. Taantumaan tarkoitettu strategia ja talousanalytiikka ei nyt toimi. Tapahtuu markkinoiden uusjako, jossa nopeat ja ketterät syövät hitaat.

Taantumassa talouden kehitys supistuu ja yritysten on vaikea luoda kasvua ja arvonnousua. Pandemiassa talous romahtaa nopeasti ja sitten koittaa ennennäkemätön kasvu. Kansantalous tavallaan syöksyy kasvuun – tähän tilanteeseen ei sovi termi taantuma.

Kun katsomme yritysten talouslukuja makrotasolla, niin pitää muistaa, että siellä on hyvin erilaisia yrityksiä. Monet yritykset ajautuvat konkurssiin ja etenkin ne, joiden tuloskyky on ollut heikko jo ennen kriisiä. Seuraava kuvio on ”veret seisauttava” – suurin osa yrityksistä teki jo ennestään hyvin heikkoa tulosta. Pandemia nopeuttaa rakennemuutosta, joka muuten tapahtuisi hyvin hitaasti.

Yritysten_tuloskyky_EBITDA_per_HTV

Elinkelpoiset yritykset jäävät henkiin. Yritykset, jotka pitävät huolta henkilöstöstä, tulevat voittamaan markkinaosuutta – edellyttäen, että selviävät. Rakennemuutosta edistää se, että avustuksia kanavoidaan yrityksille, joilla on ideoita ja mahdollisuus panostaa kehittämiseen. Tukea ei anneta vanhojen velkojen maksuun. Heikossa kassatilanteessa olevat yrityksen eivät saa kehittämistukea, koska eivät voi näyttää avustuksen edellyttämää omarahoitusosuutta.

Ne, jotka pystyvät rahoittamaan toimintansa pahimman yli, pääsevät kasvuun, joka todennäköisesti ylittää kaikki aiemmat nousukaudet. Tapahtuu markkinaosuuksien uusjako, jossa nopeat syövät hitaat. Yritykset, jotka pystyvät pitämään henkilöstöstä kiinni, ovat iskussa, kun kasvu koittaa. Yritykset, joiden ”hermot eivät kestä” tai irtisanovat pakon edessä, menettävät markkinaosuutta kasvun alkaessa. Ohje onkin: jos mitenkään mahdollista, niin älä irtisano! Osaavaa työvoimaa tarvitaan nopeasti, kun kriisi kääntyy kasvuun. Käytä lomautuksia ja pyri paikallisen sopimisen kautta rakentamaan siltaa syöksyvaiheen yli. Lisäksi ohje viranomaisille: byrokratia minimiin ja rahaa jakoon, muuten tuki myöhästyy ja konkursseja tulee liikaa.

Syöksyn jälkeen tuleva kasvu saattaa tuntua kassakriisissä kipuilevalle yritykselle melko hitaalta, mutta makrotalouden mittapuussa kasvu on erittäin nopeaa. Tein tarkan skenaarioanalyysin yli 10 hengen yrityksistä tälle ja ensivuodelle (eli 24 kk ennuste). Yli 10 hengen yrityksissä on töissä 55 % työllisistä ja ne vastaavat kansantalouden tuotosta vajaat 60%. Ennen kriisiä niissä oli työntekijöitä noin 1.4 miljoonaa. Alla olevassa skenaariossa oletetaan, että huhtikuussa tulee pahin pudotus, jolloin toimialojen liikevaihdot putoavat suunnilleen seuraavasti: Palvelut -80%, Kauppa -85%, Rakentaminen -40% ja Teollisuus -60%. Voi kuulostaa pessimistiseltä, mutta jos pudotus on pienempi, niin se on sitten positiivinen yllätys.

Corona_Skenaario_24_kk_R2

Teollisuudessa liikevaihdon pudotukseen vaikuttaa merkittävästi komponenttien toimitusvaikeudet, jolloin jo saatujakaan tilauksia ei saada toimitettua ja maksupostit viivästyvät. Skenaarion kuviossa on tuo ylin liikevaihtokäyrä silloin, kun investointeja tuetaan nousun alkaessa noin 2 Mrd eurolla ja sen alapuolella on skenaario liikevaihdosta ilman tuota investointitukea. Vahvassa kasvussa kehittämisinvestointi maksaa itsensä nopeasti takaisin. Skenaarion mukaan tarvittaisiin lisäksi akuuttia selviämisrahaa noin 15 Mrd euroa, myös se maksaa itsensä takaisin pitkässä juoksussa, koska vältetään monta terveenkin yrityksen konkurssia.

Skenaario on tehty hyödyntäen laajennettua henkilöstövoimavarojen tuotantofunktiota. Siinä on noin 100 muuttujaa, jotka ovat neuroverkolla yhteydessä toisiinsa. Analytiikka on ainutlaatuinen, sillä siinä lasketaan joka kuukausi täydellinen kuva tilanteesta Markovin periaatetta noudattaen. Laitan vielä pari mielenkiintoista kuvaajaa.

Työvoiman kehitys yli 10 hengen yrityksissä tälle vuodelle ja seuraavalle:

Corona_scen_staff_24_kk

Kumulatiivinen liikevaihdon kehitys suhteessa normaaliin tasaiseen talouskasvuun ilman kriisejä tämä vuosi ja seuraava (yli 10 hengen yritykset):

Corona_24_kk_vs_normal_revemue

 

About markokesti

Marko Kesti Dr. (admin), M.Sc. (tech.) Adjunct Professor, HRM-Performance University of Lapland CEO, PlayGain Inc. EVP, Mcompetence Inc. Non-fiction writer Married with 2 kids

Posted on April 3, 2020, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: