Henkilöstövoimavarat tuottaviksi

Kirjassa tarkastellaan henkilöstövoimavarojen analysointia ja kehittämistä yrityksissä ja kuntaorganisaatioissa. Siinä esitellään selkeä malli, jonka avulla aineeton henkilöstöpääoma muutetaan liiketoimintamittareiksi – siis euroiksi. HR-päällikön näkemys henkilöstökehittämisen tarpeellisuudesta saa uuden painoarvon, kun hän voi näyttää liiketoimintahyödyt euroissa käyttökatteena. Kun hän näyttää miten se tapahtuu ja osoittaa sen laskennalla, niin henkilöstöjohtaminen muuttuu strategiseksi johtamiseksi. Kirjassa esitetty malli on mielestäni hyvin yksinkertainen ja se on tieteellisesti todennettu sekä teoreettisesti että käytännön toimintatutkimuksissa.

Henkilöstön avulla on mahdollista saavuttaa ylivoimaista kilpailuetua. Se on haastavaa ja matkalla on useita sudenkuoppia. Ensin pitää saada johdolle selkeä näkemys, miten kilpailuetu syntyy ja mitä se tarkoittaa euroissa. Sen jälkeen tarvitaan hyvä HR-strategia, joka käsittää myös toteutettavat käytännöt, joilla kilpailuetu syntyy.

Lisätietoja

20140506_100311

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: