Henkilöstötuottavuuden analysointi, kunta

3. Henkilöstötuottavuuden analysointityökalu, kunta

Kunnille tarkoitettu henkilöstötuottavuuden analysointityökalu huomioi kuntaorganisaatioiden taloudelliset lainalaisuudet. Työkalulla voidaan optimoida henkilöstökehittämisen vaikutukset siten, että kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle. Kunnissa henkilöstötuottavuuden taloudellisten hyötyjen laskenta on haastavampaa kuin yrityksissä, koska tuotetut palvelut rahoitetaan pääsääntöisesti muilla kuin toimintatuloilla. Mikäli toimintatulot ovat pienemmät kuin palvelujen tuottamisen muuttuvat kulut, niin henkilöstökehittämisen hyödyt pitää osata kanavoida kunnan strategiaa ja taloutta tukevalla tavalla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: