Henkilöstötuottavuuden analysointi, yritykset

2. Henkilöstötuottavuuden analysointityökalu, yritykset

Henkilöstötuottavuuden analysointityökalulla voidaan analysoida henkilöstötuottavuuden kehittämispotentiaalia johdon päätöksenteon kannalta riittävällä tarkkuudella. Se kertoo, miten yritystä kannattaisi strategisesti kehittää, jotta liiketaloudellinen kilpailukyky saadaan nousuun. Työkalussa analysoidaan erikseen sairauspoissaolot, vaihtuvuus ja työelämän laatu vuoden aikajänteellä ja näiden lisäksi henkilöstötuottavuuden skenaario 1+4 vuotta. Laskenta on realistinen ja ottaa huomioon useita tutkittuja syy-seuraussuhteita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: