HRM-P kypsyysmalli

4. HRM-P kypsyysmalli (HRM-Performance)

HRM-P kypsyysmallin tavoitteena on kehittää organisaation HR-käytäntöjä ja johtamisjärjestelmää liiketoimintalähtöisen henkilöstökehittämisen parantamiseksi. Sen perusta on väitöstutkimuksessani, jossa tutkin henkilöstön aineettoman pääoman kehittämistä ja sen kytkentää liiketoiminnan tuloksiin.
HRM-P kypsyysanalyysin tarkoituksena on parantaa HR-johtamista seuraavilla osa-alueilla:
– lisätä HRM asiantuntemusta liiketoimintaa tukevasta HR-kehittämisestä
– nostaa HR-johtamisen prioriteettiä liiketoiminnan parantamisessa
– parantaa suorituskykyä koko organisaation laajuudelta
– seurata HR-kehittämisen vaikuttavuutta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: