Tuottava esimies -simulaatiopeli

6. Tuottava esimies -simulaatiopeli

Productive Leader Simulation-Game

Esimiestoiminnan merkitys työyhteisön tuottavuudelle on kaikkein tärkeintä. Esimiehet ja esimieheksi haluavat voivat simuloida haasteellisia työyhteisön tilanteita turvallisesti ja opetella toimimaan optimaalisesti. Yritykset voivat digitaaliseen esimiespelin avulla parantaa henkilöstön tuottavuutta nopeasti ja tehokkaasti.  Mikäli esimiehet parantavat oman työyhteisön työelämän laatua 1 % vuodessa, niin realistinen käyttökateparannus on noin 800 euroa jokaista ryhmän työntekijää kohti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: