Literature

Kesti M., Ylitalo A.-I. and Vakkala H. (2019). Management Game: Gamifying Leadership Learning. International Journal of Innovation in the Digital Economy, Volume 10, Issue 3, pp. 37-52, Doi: 10.4018/IJIDE.2019070104.

Kesti M. ja Pietiläinen V. (2019). Henkilöstöjohtaminen ja asiantuntijuuden tilanneherkistyminen, kirjassa: Johtamisen psykologia (2. uudistettu painos, 321 s.), toim. Syväjärvi A. ja Pietiläinen, PS-Kustannus, ISBN 978-952-451-935-9.

Kesti M. (2019) Architecture of Management Game for Reinforced Deep Learning. In: Arai K., Kapoor S., Bhatia R. (eds) Intelligent Systems and Applications. IntelliSys 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 868. Springer, Cham

Kesti, M. (2018).  Architecture of Management Game for Reinforced Deep Learning, Intelligent Systems Conference 2018 6-7 September 2018 | London, UK.

Kesti M. (2017). Työsuojelun taloudelliset vaikutukset, Työturvallisuuskeskus TTK, Teollisuusryhmä, Työryhmä: Marko Kesti, Riitta Koskinen, Markku Tolvanen, Marjo Uusi-Pantti, Pulkka Design Oy, Grano, ISBN 978-951-810-655-8.

Kesti M. (2017). Työelämän laatuun perustuva johtaminen tuo kilpailuetua. Julkaisussa: Työn tuuli – aikatauskirja, 2/2017, toim. Vartiainen M., Kirjavainen A., Viitala R., Vuorenmaa H., Einola-Pekkinen V., Sydänmaanlakka P. ja Salo M., Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry.

Kesti, Marko Olavi, Jaana Leinonen and Terhi Kesti. (2017). “The Productive Leadership Game: From Theory to Game-Based Learning.” Public Sector Entrepreneurship and the Integration of Innovative Business Models. IGI Global, 2017. 238-260. Web. 12 Feb. 2017. doi:10.4018/978-1-5225-2215-7.ch010 (http://www.igi-global.com/chapter/the-productive-leadership-game/174788)

Kesti, M., Leinonen, J. and Syväjärvi, A. (2016). A Multidisciplinary Critical Approach to Measure and Analyze Human Capital Productivity. In Russ, M. (ed.). Quantitative Multidisciplinary Approaches in Human Capital and Asset Management (pp 1-317). Hershey, PA: IGI Global. (1-22). doi:10.4018/978-1-4666-9652-5. (http://bot.fi/188u)

Kesti, M. and Syväjärvi, A. (2015) Human Capital Production Function in Strategic Management. Technology and Investment, 6, 12-21. doi: 10.4236/ti.2015.61002.

Law K. and Kesti M. (2014). Yin Yang and Organizational Performance, Springer.

Kesti M. (2014). Henkilöstövoimavarat tuottaviksi,  FINVA, Helsinki.

Kesti M. (2013). Human Capital Production Function, GSTF Journal on Business Review, Volume 3, Number 1, pages 22-32.

Kesti M. & Syväjärvi A. (2013).  Human Resource Intangible Assets connected to the Organizational Performance and Productivity. In Ravindran, A. & Shirazi, F. (eds.). Business Review: Advanced Applications. Cambridge Scholars Publishing, UK. 136-173.

Kesti M. (2013). Hiljaiset signaalit esimiestyössä, FINVA Kustannus, Helsinki.

Kesti M. (2013). Human Capital Production Function. Conference paper at Qualitative and Quantitative Economics. Bangkok May 20-21.

Kesti M. (2012). The tacit signal method at human competence based organization performance development. University of Lapland.

Kesti M. & Syväjärvi A. (2012). Human Resource Development Function to both Organizational Performance and Quality of Working Life, Journal of Global Business Review GBR Vol 2 No 1, Global Science and Technology Forum.

Kesti M. (2012). Organization Human Resources Development Connection to Business Performance, Procedia Economics and Finance Vol 2 2012, pp. 257–264.

Pietiläinen V. & Kesti M. (2012). ’Johtamisen tilanneherkistyminen ja asiantuntijuus’, kirjassa Johtamisen psykologia, ed. Perttula J & Syväjärvi A.

Kesti M. (2012). Qualitative and Quantitative Economics Conference, Singapore 21-22.05.2012. Human resource development connection to business performance.

Syväjärvi A. and Kesti M. (2012). Positive human tacit signal approach and competence system intelligence in organization. In Di Fabio, A. (ed.) Emotional Intelligence – New Perspectives and Applications. InTech Publications, EU & USA. pp. 139-166

Kesti M., Syväjärvi A. and Stenvall J. and Rivera M. A. (2011). ”Human capital scenario analysis as an organizational intelligence tool for performance management”, International Research Journal ”Problems and Perspectives in Management”, No 1, 2011.

Kesti M. (2010). Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen, Strategic human capital management, Talentum, Helsinki.

Kesti M. & Syväjärvi A. (2009). The Tacit Signal E-HRM Method at Organization Performance Development. TIIM 2009 conference Bangkok.

Kesti M. and Syväjärvi A. (2009) “Human Tacit Signals at Organization Performance Development”, Industrial Management and Datasystems, accepted for publication 10/20/09.

Kesti M., Syväjärvi A., Stenvall J. (2009 ). Human capital scenario -calculation. Työelämän Tutkimuspäivät, Tampere.

Kesti M., Syväjärvi A. & Stenvall J. (2009). Hiljaiset signaalit HRIS: yksi ratkaisu organisaation inhimillisen pääoman ja henkilöstötuottavuuden kehittämisessä. Hallinnon tutkimus 1, 2009.

Kesti M., Syväjärvi A. & Stenvall J. (2008). E-HRM in Competence Recognition and Management – The Tacit Signal HRIS. In Torres-Coronas, T. and Arias-Olivia, M. (eds.) Encyclopedia of Human Resource Information Systems: Challenges in E-HRM. Idea Group Publishing Inc, USA.

Kesti M. (2007). Huipputuottava organisaatio, High performance organization, Edita Publishing, Helsinki.

Kesti M. (2005). Hiljaiset signaalit – avain organisaation kehittämiseen, Tacit signals – key to organization development, Edita Publishing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: